Hoi Publishing

Adress:  
Johannesgränd 1, 111 30 Stockholm, Sverige

Hoi Publishing är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. I Hoi Publishing ingår Hoi förlag, Lilla hoi, Kunskapshuset, Tallbergs, Lusthuset och Ekström & Garay.

Hoi Publishing programpunkter


0 träffar