Frihetens fönster: Om kamp i Chile, Uruguay och Argentina

Dharana FavillaGabriel Kuhn
FörfattarsamtalGratis
18 maj 2024, 13:00 - 14:00
Bergsunds strand 32, Stockholm, Sverige
Södermalm

På 1970- och 80-talet kom tusentals politiska flyktingar från Chile, Uruguay och Argentina till Sverige. De var ofta vänsteraktivister och förföljdes av militärdiktaturerna i sina hemländer. I Sverige engagerade de sig i solidaritetsrörelser, grundade föreningar och fortsatte vara politiskt aktiva. Erfarenheterna har lämnat stora avtryck både inom vänstern och i det svenska samhället. Samtal om motstånd, skapande och aktivism som spänner över ett halvt sekel med redaktörerna Dharana Favilla och Gabriel Kuhn.