Konst och vetenskap i tidigmodern tid

Peter GillgrenMerit Laine
Författarsamtal
18 maj 2024, 14:30 - 15:00
Storgatan 43, Stockholm, Sverige
Östermalm

Under tidigmodern tid stod frågor om konst och vetenskap nära varandra. Konstkammare, bibliotek och platser för vetenskapliga experiment uppfördes och utsmyckades med referenser till klassisk och samtida lärdom. I Displays of learning utvecklas sådana teman, exempelvis i relation till den konstkammare som drottning Kristina inrättade vid Kungliga slottet i mitten av 1600-talet samt det första observatoriet i Stockholm, byggt cirka 100 år senare. Genom detaljerade analyser och ett antal konkreta exempel belyses den tidigmoderna strävan efter kunskap, makt och kontroll.

Peter Gillgren är professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet.

Merit Laine är docent i konstvetenskap vid Uppsala universitet.