Kungl. Vitterhetsakademien

Adress:  
Storgatan 43, 114 55 Stockholm, Sverige

Kungl. Vitterhetsakademiens främsta syfte är att främja forskning och annan verksamhet inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård. Akademiens förlag har en bred akademisk utgivning och tillgängliggör aktuell forskning för en intresserad allmänhet och forskare. Observera att alla våra programpunkter hålls i Östra stallet på Storgatan 43!

Kungl. Vitterhetsakademien programpunkter


0 träffar