Kriget om kulturen, då och nu

Erik ErlansonPeter Henning
Författarsamtal
18 maj 2024, 15:15 - 15:45
Storgatan 43, Stockholm, Sverige
Östermalm

Kulturpolitik har för första gången på länge blivit en brännande fråga i den politiska debatten. Av detta skäl är det också angeläget att ge historiska perspektiv på relationen mellan konst och politik, och på de grundläggande idéer om människans liv som genomsyrar kulturpolitikens utveckling fram till i dag. Peter Henning och Erik Erlanson, redaktörer för Litteratur, konst och politik i välfärdsstatens Sverige, ger en rad exempel från aktuell forskning om konstens roll i det nordiska välfärdsprojektet.

 

Erik Erlanson är biträdande lektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet.

 

Peter Henning är docent i litteraturvetenskap vid Umeå universitet.