Kvinnliga bokägare genom fyra sekler

Henning Hansen
Gratis
18 maj 2024, 12:45 - 13:15
Storgatan 43, Stockholm, Sverige
Östermalm

Boksamlande har länge framstått som en manlig domän, men på senare år har det riktats allt större uppmärksamhet mot det faktum att det i långa tider funnits dedikerade kvinnliga boksamlare, och på sociala medier har man använt #herbook för att synliggöra kvinnlig proveniens. Bokhistoriker och forskningsbibliotekarie Henning Hansen har varit på jakt efter kvinnliga bokägare i samlingarna vid Vitterhetsakademiens bibliotek och presenterar några fynd.