Visning av arkivets och bibliotekets underjordiska magasin

Arkivet och biblioteket
Gratis
18 maj 2024, 11:15 - 11:45
Storgatan 43, Stockholm, Sverige
Östermalm

Följ med på visning i våra arkiv- och biblioteksmagasin som i vanliga fall inte är öppna för allmänheten. I magasinen förvarar vi information om hela Sveriges kulturarv – från runstenar till byggnadsminnen.

 

Begränsat antal platser. Gratis biljett hämtas på plats.

Av utrymningsskäl är magasinsvisningarna inte tillgängliga med rullstol och barnvagn.